Creil.nl, van en voor de inwoners van Creil

Breicafé

02 mrt 2020 om 19:00 Het Saalicon,  Creil

Iedere eerste maandag van de maand is er een breicafé in Het Saalicon van 19.30 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom.

Aanmelden mag, maar hoeft niet per sé. De kosten zijn € 4,00 inclusief 2 koffie of thee, patronen en eventueel wat klein materiaal.  

Aanmelden kan, ook voor de maandelijkse nieuwsbrief op: creil65jaar@outlook.com of 274543. 

Breicafé