Creil.nl, van en voor de inwoners van Creil

Bestuur

Het bestuur van vereniging Dorpsbelang Creil bestaat uit:

Perry Bom  Voorzitter06-25105032
Egbert BallastVice-voorzitter06-51143809
Ilona PeetersSecretaris06-52095910
Wilma MaasPenningmeester      06-12835911
Jordi van MeerAlgemeen lid06-53210356
Marlies van den BergAlgemeen lid06-10816066
Mireille Hunneman      Algemeen lid06-23779800
Frank van Bruggen Algemeen lid 06-22153831


Dorpsbelang is ook per mail te bereiken via: dorpsbelangcreil@hotmail.com. 

Postadres:
Wrakkenpad 10
8312 PW  Creil