Creil.nl, van en voor de inwoners van Creil

Bestuur

Het bestuur van vereniging Dorpsbelang Creil bestaat uit:

Perry Bom  Voorzitter0625105032
Egbert BallastVice-voorzitter0651143809
Christine van HulzenSecretaris0623899622
Wilma MaasPenningmeester      0612835911
Ilona PeetersNotulist0652095910
Jordi van MeerAlgemeen lid0653210356
Marlies van den Berg      Algemeen lid0610816066
Mireille Hunneman Algemeen lid 0623779800


Dorpsbelang is ook per mail te bereiken via: dorpsbelangcreil@hotmail.com. 

Postadres:
Paulus Potter 4
8312 CK  Creil.