Creil.nl, van en voor de inwoners van Creil

Windmolengelden

Het windpark aan de Westermeerdijk bestaat uit 86 windturbines op het land en in het water, die gezamenlijk jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Dit is te vergelijken met het verbruik van ruim 400.000 huishoudens. 

Vanaf 2016 krijgen de vijf westelijke dorpen in de Noordoostpolder 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 10.000 van het windpark. De dorpen kunnen het bedrag besteden aan de promotie en ontwikkeling van hun dorp.

In Creil heeft Dorpsbelang er voor gekozen om het bedrag jaarlijks te verdelen onder inwoners die een aanvraag indienen. Hiervoor zijn voorwaarden opgesteld waaraan de ingediende aanvragen moeten voldoen.

Elk jaar voor 31 december moeten de aanvragen binnen zijn. De windmolengeldencommissie beslist dan welke aanvragen worden goedgekeurd en welke niet.

De windmolengeldencommissie bestaat uit 3 dorpsbewoners samen met de voorzitter en penningmeester van Dorpsbelang. De commissie bestaat uit:

Perry BomVoorzitter Dorpsbelang
Johan van OersPenningmeester Dorpsbelang
Jos ter HornDorpsbewoner
Stefan EbbersDorpsbewoner
Gerdien Wuestenenk    Dorpsbewoner


Over 2018 waren 12 aanvragen ingediend. 7 hiervan kwamen in aanmerking voor een uitkering uit de windmolengelden. 

1.Koningsdag-/feestcommissiede aanschaf van 2 partytenten €2.750
2.Open inloop Saaliconde vervanging van het koffiezetapparaat €900
3.Jan Meurs, Frans Ebbers en ondernemersverenigingde uitbreiding van de feestverlichting i.o.m. de gemeente €2.250
4.Revuecommissieaanschaf materialen / goederen €2.500
5.Volkstuinverenigingbloemenmengsel voor niet-verhuurde tuinen €100
6.C.V. De Schuimmarcheerdersbijdrage vervanging capes
en steken 
€800
7.Dorpsbelangaanschaf laptop voor
redactie Roddel
€700


Het totaalbedrag van deze 7 projecten is gelijk aan de € 10.000 die de windmolencommissie jaarlijks te besteden heeft.