Creil.nl, van en voor de inwoners van Creil

Windmolengelden

Het windpark aan de Westermeerdijk bestaat uit 86 windturbines op het land en in het water, die gezamenlijk jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Dit is te vergelijken met het verbruik van ruim 400.000 huishoudens. 

Vanaf 2016 krijgen de vijf westelijke dorpen in de Noordoostpolder 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 10.000 van het windpark. De dorpen kunnen het bedrag besteden aan de promotie en ontwikkeling van hun dorp.

In Creil heeft Dorpsbelang er voor gekozen om het bedrag jaarlijks te verdelen onder inwoners die een aanvraag indienen. Hiervoor zijn voorwaarden opgesteld waaraan de ingediende aanvragen moeten voldoen. Klik hier voor deze voorwaarden.

Elk jaar voor 31 december 12.00 uur moeten de aanvragen binnen zijn bij één van de commissieleden. De windmolengeldencommissie beslist dan welke aanvragen worden goedgekeurd en welke niet. Het formulier voor de aanvraag wordt elk jaar in november en december geplaatst in de Dorpsroddel. Of klik hier voor een digitaal aanvraagformulier.

De windmolengeldencommissie bestaat uit 3 dorpsbewoners samen met de voorzitter en penningmeester van Dorpsbelang. De commissieleden zijn:

Perry BomVoorzitter Dorpsbelang
Johan van OersPenningmeester Dorpsbelang
Jos ter HornDorpsbewoner
Stefan EbbersDorpsbewoner
Gerdien Wuestenenk    Dorpsbewoner


De commissie valt onder Dorpsbelang en wil open en transparant werken en zal daarom jaarlijks tijdens de jaarvergadering de activiteiten van het voorgaande jaar weergeven en tevens de toegewezen projecten voor het nieuwe jaar melden.

Over 2018 waren 12 aanvragen ingediend. 7 hiervan kwamen in aanmerking voor een uitkering uit de windmolengelden. 

1.Koningsdag-/feestcommissiede aanschaf van 2 partytenten €2.750
2.Open inloop Saaliconde vervanging van het koffiezetapparaat €900
3.Jan Meurs, Frans Ebbers en ondernemersverenigingde uitbreiding van de feestverlichting i.o.m. de gemeente €2.250
4.Revuecommissieaanschaf materialen / goederen €2.500
5.Volkstuinverenigingbloemenmengsel voor niet-verhuurde tuinen €100
6.C.V. De Schuimmarcheerdersbijdrage vervanging capes
en steken 
€800
7.Dorpsbelangaanschaf laptop voor
redactie Roddel
€700


Het totaalbedrag van deze 7 projecten is gelijk aan de € 10.000 die de windmolencommissie jaarlijks te besteden heeft.