Creil.nl, van en voor de inwoners van Creil

Het Saalicon

In 2003 is de voormalige Katholieke kerk omgebouwd tot zorg- en welzijnscentrum Het Saalicon. Het Saalicon is in beheer van Mercatus en verschillende ondernemers en diensten zijn gehuisvest in Het Saalicon.

Vanuit het Saalicon worden verschillende diensten aangeboden: 

- Open Inloop
- Bibliotheek
- Kinder en buitenschoolse opvang
- Yoga Puur
- Opbaarruimte
- Majstro verzekeringen
- Kapsalon Jolan
- Fysiotherapie 
- Diëtist
- Consultatiebureau

Voor informatie over het huren van een ruimte kunt u contact opnemen met woningbouwvereniging Mercatus (0527 63 55 00).