Creil.nl, van en voor de inwoners van Creil

Enquête bereikbaarheid landelijk gebied

Hoe kunnen we ons landelijk gebied beter bereikbaar maken? Daar zijn verschillende creatieve oplossingen voor te bedenken. Maar wat past bij jou? Provincie en gemeente horen het graag. Doe mee aan het onderzoek en vul de vragenlijst in via //exploratio.nl/aa/b21HiQMt. Dit kan t/m vrijdag 26 juni.

Het dorp dat de meeste enquêtes invult, krijgt namens de gemeente Noordoostpolder een bbq aangeboden voor het hele dorp!

Bekijk de video voor meer informatie.


Enquête bereikbaarheid landelijk gebied