Creil.nl, van en voor de inwoners van Creil

Buurtwerker

Even voorstellen:

Ik ben Susan Vermunt, geboren en opgegroeid in de Noordoostpolder. De afgelopen jaren heb ik ervaring mogen opdoen in het welzijnswerk in Almere.
De laatste tijd kreeg ik steeds meer de behoefte om bij te dragen aan het welzijn van bewoners in de Noordoostpolder. Bijdragen aan de sociale cohesie zodat de polder een fijne plek blijft om op te groeien en te wonen. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop ook in Creil te kunnen bijdragen aan mooie initiatieven en ontwikkelingen.
Mocht je eens willen kennis maken, een idee voor het dorp hebben of ergens tegen aanlopen op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie en welzijn dan ben ik bereikbaar via 06-83520861 of susan.vermunt@carrefour.nu.