Creil.nl, van en voor de inwoners van Creil

Buurthuis De Binkel

Voor alle inwoners van Creil is er een buurthuis beschikbaar dat centraal
gelegen ligt in het dorp: de Binkel.

De Binkel heeft één grote ruimte die gescheiden kan worden in twee
afzonderlijke ruimtes. Het buurthuis kan gebruikt worden in overleg
met het Binkel bestuur of uitbater Jannie Franke. 

Er zijn vele verenigingen die regelmatig gebruik maken van de Binkel.
Dit zijn onder andere:

• Biljartclub
• Klaverjasclub de Na-kaarters
• Vrouwenvereniging CreiLadys
• Soos
• Lierc
• Bestuur bloembollen vakdagen
• Bestuur Dorpsbelang
• Jeugdclub Creil
• Vakantie activiteiten 

Voor meer informatie over de activiteiten of voor het gebruik maken van
de Binkel kan je een mail sturen naar Peter-Paul Frijlink (pp@dhr-frijlink.nl).